Publikationer

Nr. Titel: Forfatter; Pris

 1. Postmesteren i Hellebæk: Rudolf Hagen. Fotokopi (udsolgt – hent kopi)
 2. Hellebæk og litteraturen I: Jens Uldum. Fotokopi (udsolgt – hent kopi)
 3. Hellebæk og litteraturen II: Jens Uldum. Fotokopi (udsolgt – hent kopi)
 4. Hellebækgaard og Hellebæk: O. Valentiner. Fotokopi (udsolgt – hent kopi)
 5. Postmesteren i Hellebæk II: Rudolf Hagen. Kr. 50,-
 6. Et minde om Alexander Svedstrup: Fritz Pullich. Kr. 50,-
 7. Ungdomsoplevelser i Nordsjælland ved år 1900 I: P. Valentiner. Kr. 50,-
 8. Ungdomsoplevelser i Nordsjælland ved år 1900 II: P. Valentiner. Kr. 50,-
 9. En Stump Nordkyst I: Laura Jacobsen. (udsolgt)
 10. En Stump Nordkyst II: Laura Jacobsen. (udsolgt)
 11. Skolerne i Hellebæk-Aalsgaard: Mogens Lønstrup. Kr. 50,-
 12. Gengangerfortællinger: Vilhelm Bergsøe. Kr. 50,-
 13. En byvandring i Hellebæk-Aalsgaard: P. O. Westengaard-Hildinge (udsolgt).
 14. Industrien og dens pionerer i Danmark: H. M. Kisling (udsolgt)
 15. Om bjergelaget i Aalsgaard og en hel del andet: Henrik Riff. Kr. 50,-
 16. Den gamle Hammermølle i Hellebæk: P. O. Westengaard-Hildinge og Vagn Kieler (udsolgt)
 17. Hellebæk og litteraturen (bind I+II) (genoptryk): Jens Uldum. Kr. 50,-
 18. Fra Aalsgaard. Om Ibsens Nora og en drengs erindringer: Vagn Kieler og P. O. Westengaard-Hildinge. Kr. 50,-
 19. Fra Hellebæk. Proberhuset og den store hemmelighed: P. O. Westengaard-Hildinge og Jesper Godvin Hansen (udsolgt)
 20. Orgelspillersken: Alexander Svedstrup. Kr. 50,-
 21. Dagligliv og Arbejdsdag: Jesper Godvin Hansen (udsolgt)
 22. Besættelsen – Befrielsen 1940 – 1945: Esben Ljunggreen Rasmussen og P. O. Westengaard-Hildinge (udsolgt)
 23. Hellebæk Klædefabrik: Jesper Godvin Hansen (udsolgt)
 24. Den gamle geværfabrik i Hellebæk: Otto Valentiner (udsolgt)
 25. Bymodel af Hellebæk og Aalsgaard anno 1823: Vagn Kieler og Svend Engelbrechtsen (udsolgt)
 26. Kirken i Hellebæk: Anders Pedersen, Vagn Kieler og Jesper Godvin Hansen (udsolgt)
 27. Tømrermester Axel Johannesens erindringer: Grethe Ebbesen og Axel Hansen. Kr. 50,-
 28. Majorgaardens historie: Sune Hornshøj-Svensson (udsolgt)
 29. Stenfiskeren og kaperføreren Christian Danielsen: Kim Bengtson og Arvid Fremmen. Kr. 50,-
 30. Lille Odinshøj – et landsted i Aalsgaard med eget gravkapel: Lars Bjørn Madsen (udsolgt)
 31. Vandkraftens udnyttelse i Hellebæk: Gunnar Bergsten. Kr. 50,-
 32. Hilsen fra Hellebæk: Erik Trolle, Peter Sandholt, Peter Uldum (udsolgt)
 33. Aalsgaarde Teglværk og Træk fra en bøssemagerslægts historie: Vagn Kieler og Erik Jensen. Kr. 50,-
 34. Hellebæk Kohave og dens landarbejdere: Alex Jensen (udsolgt)
 35. Sommerminder fra Hellebæk-Aalsgaard: Peter Sandholt. Kr. 75,-
 36. Hornbækbanen – og lidt af dens omegn: Anders Møller Nielsen (udsolgt)
 37. Et hjørne af Hellebæk: Randi Buchwaldt (udsolgt)

Kunne jeg mig vælge – en film om Hellebæk-Aalsgaard (DVD) (udsolgt). Filmen ligger på YouTube i tre dele: 1. del, 2. del, 3. del

 1. Johanne Luise Heiberg – Hellebæk sommeren 1847 (udsolgt)
 2. Fotografen Louise Thomsen: Jesper Godvin Hansen. Kr. 75,-

Jubilæumsskrift 1961-2011: Vagn Kieler. Gratis

 1. Christian 4. som kanonstøber: Lone Hvass og Torben Bill-Jessen (udsolgt)
 2. Huse og Mennesker i Ellekilde: Redigeret af Flemming Holm. Kr. 75,-
 3. “Syklubben” Helsingør-modstandsgruppen der snørede tyskerne: Karins Søby Madsen og Søren Gulmann (udsolgt)
 4. Hellebæk Gods – Retsopgøret-årsag og virkning: Flemming Holm, Anders Møller, Ralf Nielsen, Peter Uldum (udsolgt – hent kopi)
 5. Børnesanatoriet i Boderne: Kjeld Damgaard. Kr. 75,-
 6. Årets gang i Hellebæk Aalsgaard: Anne-Marie Steen Petersen. Kr. 75,-
 7. Hellebæk-Aalsgaard i billeder, 1940-1960: Flemming Holm, Peter Uldum (udsolgt – hent kopi)
 8. Kronborg Geværfabrik, 1745-1800: Jesper Godvin Hansen (udsolgt)
 9. Kronborg Geværfabrik. 1800-1842: Jesper Godvin Hansen. Kr. 100,-.
 10. (Dobbelt nummer) Kronborg Geværfabrik. 1842 – 1870: Jesper Godvin Hansen. Kr. 100,-
  49a. Hellebæk Kirke 100 år : Camilla Eriksen, Bent Graver, Flemming Holm, Jens-Ole Jensen, Anders Møller, Erik Trolle. Kr. 100,-
 11. “På Sjølunds fagre sletter”: Connie Sørensen fortæller, samlet af Erik Trolle. Kr. 100,-
 12. Kronborg Geværfabrik. 1669-1745 : Jesper Godvin Hansen. Kr. 100,-
 13. Aalsgaard i tankestreg : Hans P. Rasmussen. Kr. 100,-

Ikke-udsolgte publikationer kan købes i :
Caféen på Hammermøllen, Bøssemagergade 21, 3150 Hellebæk.
eller bestilles hos:
Gerda Brøgger, Hallandsvej 24, 3140 Ålsgårde, tlf. 40 41 26 90 eller e-mail: gerda.broegger@stofanet.dk. Bøgerne fremsendes (+ porto) og betales kontant eller til Nordea reg. nr. 0466 konto nr.1820 010952 eller MobilePay 58 132 (skriv i bemærk. ”årbøger”)
.


Korte omtaler af nyere årbøger

Årbog 2014: Syklubben
Årbog 2015: Hellebæk Gods
Årbog 2016: Børnesanatoriet i Boderne
Årbog 2017: Årets gang i Hellebæk-Aalsgaard
Årbog 2018: Hellebæk-Aalsgaard i billeder 1940-1960
Årbog 2019: Kronborg Geværfabrik 1745-1800
Årbog 2020: Kronborg Geværfabrik 1800-1842


Årbog 2014: Syklubben

– Helsingør-modstandsgruppen der snørede tyskerne.
Årbogen sætter fokus på modstandsgruppen med det løjerlige navn ‘Helsingør Syklub.’
Syklubben spillede i perioden omkring 1943-44 en afgørende rolle i at opretholde forbindelsen mellem det besatte Danmark og det frie Sverige ved daglige transporter over Sundet med kurérpost, modstandsfolk og flygtninge – bl.a. med afskibning fra strandene ved Hellebæk.
Den er særligt kendt for sin indsats i forbindelse med redningen af de danske jøder i slutningen af 1943 – det anslås, at den transporterede ca. 700 jøder til sikkerhed i Sverige. For denne handling alene har Syklubben fået en hæderfuld plads i verdenshistorien – kommer man således på Holocaustmuseet i Washington DC, vil man kunne finde en af de både, Syklubben brugte til sine transporter over Sundet. På museet er båden gjort til et symbol på et lille, men afgørende lys i denne ellers så mørke tid.
I bogen kan man lære hovedpersonerne at kende, få et indblik i gruppens arbejde og vidt forgrenede organisering og sidst, men ikke mindst kan man læse om den høje pris, flere af gruppens medlemmer måtte betale for deres indsats.
Bogen er skrevet af parret Karina Søby Madsen og Søren Gulmann, som i efteråret 2013 stod for udstillingen på Kulturværftet ”Den gode gerning: Redningen af de danske jøder i Helsingør og omegn”. I forbindelse med denne udstilling opstod ideen om at skrive en samlet beretning om Syklubben.


Årbog 2015: Hellebæk Gods

Omstændighederne omkring konfiskationen af Hellebæk Gods har aldrig tidligere været belyst i egnshistorisk sammenhæng, det håber vi at råde bod på ved denne Egnshistoriske beretning.
Fra begyndelsen af 1950’erne og frem til 1970’erne tog byudviklingen i Hellebæk – Ålsgård fart. Det var den nylige konfiskation af Hellebæk Gods der muliggjorde den udvikling.
Navnlig i Ålsgård skete der store forandringer. Hele Teglværksgården, som tidligere havde været dyrkede marker blev omdannet til en parcelhusby. I Hellebæk og på Strandvejen i Ålsgård blev fæstere og lejere selvejere og andelshavere.
Det er den udvikling der er hovedhistorien i årbogen 2015. Vi beskriver også baggrunden for denne udvikling. Omdannelsen af Det Grevelige Schimmelmannske Fideikommis til Hellebæk Gods, ejerforholdet og retsopgørets konfiskation af tysk og japansk ejendom og endelig dommen over H.C. Schimmelmann for hans nazistiske virksomhed.
Der opstod også andre direkte og indirekte følger af statens overtagelse af Hellebæk Gods: Det Kongelige Opfostringshus’ udflytning fra København til Hellebæk, fredninger af bygninger og natur er også beskrevet i bogen.
Der sluttes med et afsnit om Hellebæk Smedjes historie, det er taget med fordi den giver et billede på de forandringer, der til stadighed sker i et samfund.


Årbog 2016: Børnesanatoriet i Boderne

Årets Egnshistoriske beretning 44: Børnesanatoriet i Boderne er skrevet af Kjeld Damgaard.
Kjeld Damgaard beskriver i bogen tilblivelsen og organisationen bag Danmarks første kystsanatorium, oprettet for at forbedre sundhedstilstanden for navnlig kirtelsvage københavnske børn.
Mange børn havde i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet stor gavn af det filantropiske arbejde initiativtagerne til børnesanatoriet ved Hellebæk lagde for dagen.
Kjeld Damgaards bog lader de tidligere sanatoriepatienter og personale selv fortælle deres historier
– både de gode og de dårlige.
Navnlig fra midten af 1900-tallet fortælles om en stivnet pædagogik, der ikke forstod ændringerne i det omgivende samfund. Uvisheden og det uforståelige i, at man som barn var blevet afleveret, frataget sit private tøj og overladt til fremmede, der udstedte strenge og uforståelige regler, straffede med fysisk og psykisk vold, gav mange børn traumer i mange år efter


Årbog 2017: Årets gang i Hellebæk-Aalsgaard

Årets Egnshistoriske beretning 45 er en lille bog med billeder fra den udstilling, tegneren Anne-Marie Steen Petersen havde hængende det meste af efteråret 2016 i Hammermøllen. Det er en fin tryksag, udført i den mest moderne digitale teknik.
Anne- Marie Steen Petersen udtaler om sit arbejde:
”Billederne er tegnet på stedet ude i naturen og derefter farvelagt på computer. De skildrer vores smukke egn fra januar til december i forskelligt slags vejr og lys. Hellebæks idylliske bebyggelser, Ålsgårdes mere moderne byggeri og Hellebæk Kohave. Og altid havets tilstedeværelse.”

Årbogen er en eksklusiv udgivelse, som ikke kommer til salg i boghandel eller på Hammermøllen, den uddeles udelukkende til foreningens medlemmer. Nyindmeldte vil selvfølgelig modtage bogen.


Årbog 2018: Hellebæk-Aalsgaard i billeder 1940-1960

Årets Egnshistoriske beretning nr. 46 er en erindringsbog, som en lavmælt hyldest til 3 personer, der har betydet meget for det egnshistoriske arbejde: Henrik Riff, Jens Uldum og Svend Engelbrechtsen har alle indsamlet og formidlet viden om egnens særprægede historie. Da alle tre var ivrige amatørfotografer, var det naturligt at præsentere en lille del af deres foto i en bog, som kan sætte erindringen om en svunden tid i gang hos læseren.


Årbog 2019: Kronborg Geværfabrik 1745-1800

Årets egnshistoriske beretning nr. 47 er skrevet af Jesper Godvin Hansen, våbenhistoriker og mangeårigt medlem af vores bestyrelse. Bogen er udgivet i et samarbejde med Våbenhistorisk Selskab og er den første i en række hvor Jesper vil beskrive hele Kronborg Geværfabriks historie.
I bogen beskrives ejerforholdene, de ansatte (Bøssemagermestre, svende og lærlinge) og selvfølgelig en hel del våbenteknik, men vi får også beskrivelser af livet i Hellebæk i Geværfabrikkens tid. Med denne bog får man et dybt indblik i den specielle og enestående virksomhed Kronborg Geværfabrik var.


Årbog 2020: Kronborg Geværfabrik 1800-1842

Årets Egnshistoriske beretning nr. 48 er Jesper Godvin Hansens fortsættelse af sidste års bog med beretningen om Kronborg Geværfabriks historie. Bogen er rigt illustreret med billeder af de omtalte våben, topografien i Hellebæk, portrætter og meget mere. Som den foregående udgivelse indeholder bogen udførlig beskrivelse våbentyperne, og der er mange indgående og tankevækkende omtaler af personer med tilknytning til geværfabrikken.


Publikationer til download

Postmesteren i Hellebæk: Rudolf Hagen

Hellebæk og litteraturen I: Jens Uldum

Hellebæk og litteraturen II: Jens Uldum

Hellebækgaard og Hellebæk: O. Valentiner

Hellebæk Gods – Retsopgøret-årsag og virkning: Flemming Holm, Anders Møller, Ralf Nielsen, Peter Uldum

Hellebæk-Aalsgaard i billeder, 1940-1960: Flemming Holm, Peter Uldum