Fiskerfamilien Riff

En billedkavalkade i 3 dele

Aalsgaards kendteste fiskerfamilie er uden tvivl familien Riff. Alene den mængde malerier og andre billeder der skildrer personerne, husene og omgivelserne omkring denne familie fortæller, at de havde en helt særlig status i Aalsgaard. De har også igennem generationer værnet om vidnesbyrd, der fortæller om deres virke og familieforhold. Som overskriften på denne serie siger, er det billederne, der skildrer livet ved Riffsrende, der er lagt vægt på. Mere udtømmende beretninger om familien finder man i Henrik Riffs skrifter.

Familien

Familien Riff i gang med dagens fangst. De sidder under et solsejl der var oppe hele sommeren. Personer: børnene Hans og Ane i forgrunden, bag dem Niels Peter Hansen Riff (deres far), til højre Kristine Mathilde Sørensdatter (gift med Niels Peter), på bænken til højre Hans Christian Riff (far til Niels Peter).

Julius Friedlænder (1810-1861): Fiskere fra Aalsgaard beskæftiget med deres fangst. 1855.

Fotoet herunder viser samme sted som ovenfor. Situationen er dog en anden. Det er en ung fisker med bare fødder til højre på bænken, de øvrige voksne er badegæster som venter på at der bliver plads i badeanstalten, der ligger nedenfor Riffs hus. Familien Riff bestyrede badeanstalten for stedets læge, der lod den bygge i 1845. Louise Thomsen (LT) tog de første billeder i Hellebæk-Aalsgaard området fra 1850’erne og bosatte sig her i 1864.

Foto: Louise Thomsen (1823-1907)

Far og søn. De to foto herunder viser Hans Christian Riff (1780-1868) og Niels Peter Hansen Riff (1820-1894). Hans Christian er nok den mest navnkundige af alle Riffer, han var kaperfører, færgemand og fisker. Bemærk forskellen i klædedragten på de to generationer.

Foto: Louise Thomsen (1823-1907)
Foto: Louise Thomsen (1823-1907)

Næste foto viser en stor del af Riff familien foran det vi i dag kalder Riffs Hus (Ndr. Strandvej 140). De personer vi kan identificere, er fra venstre: Hans Chr., en sommergæst pige med mamelukker, Ane Lise (1848-1927), Birthe Nielsdatter (1787-1871) gift med Hans Chr., 4 børn hvor drengen til højre sikkert er Lauritz (1849-1937), Christina (1840-1923), 4 personer til højre der er ubekendte.

Foto: Louise Thomsen (1823-1907)

På maleriet ses Niels Peter Hansen Riff med sin kone Kirstine Mathilde Sørensdatter og deres to små børn Lauritz Nielsen Riff og Hans Christian Nielsen Riff. Stolperne der ses på skrænten til højre i billedet, er rester af Hellebæk Vestre Kanonbatteri, som blev etableret i 1807 under Englandskrigene.

Jørgen Roed (1808-1888): Familieliv i et lille fiskerleje nord for Helsingør. 1855.

Næste foto af Riff børnene er taget ca. 5 år senere, de to drenge med kasketter er de samme som på billedet ovenfor.

Foto: Louise Thomsen (1823-1907)

Ægteparret Hans Riff og Birthe Nielsdatter i deres stue. Hans er ved at bøde garn og Birthe læser (i Biblen?).

Jørgen Roed (1808-1888): Gammelt ægtepar i arbejdet (Riffs), 1854.
Jørgen Roed (1808-1888): Interiør med fisker Riff i døren. 1854
Johan Frederik Nicolai Vermehren (1823-1910): En gammel fisker, der hviler på stranden efter at have samlet sten til garnet. 1858
Carl Heinrich Bloch (1834-1890): En fiskerdreng, 1872. (Georg Riff)
Carl Heinrich Bloch (1834-1890): En ung Sømand, Motiv fra Aalsgaard, 1874 / 1875. (Lauritz Riff)

I 1900 foretog biolog Gundel en fauna undersøgelse af Øresund og havde til det brug en marinbiologisk station i Aalsgaard. Ved udgivelsen af undersøgelsen havde han fået zylograf Th. Andersen til at portrættere fiskerne.

Georg Riff (1857-1930), Laurits Riff (1849-1937) og Gunhild (Skrut) Loua tinger om prisen med brødrene Riff. Hun havde en stemme så høj, så man kunne høre hende langt væk. Den flettede kurv (en kue) havde fiskerkonerne på ryggen, når de gik omkring og solgte fisk.

De efterfølgende billeder er med brødrene Lauritz og Georg i perioden ca. 1910-35. Det er sikkert muligt at se hvem der er hvem, de øvrige personer er ikke sikkert identificerede.

Den sidste Riff i den lige slægtslinje, der boede på Strandvejen nr. 140 var Henrik Riff (1904-1985), her ses han ved Brofesten i 1953 blæsende i Aalsgaard fiskernes oldermandshorn og et silhuetklip fra 1959.

Riffs Huse

Johan Christian Riff (1738-1816), far til Hans Christian, var fæster på grundstykket vest for Riffs rende og havde bygget hus der. I 1810 byggede Hans Christian sit hus for midler tjent ved kapervirksomhed. Det var forbudt at bygge huse med egetømmer (det skulle bruges til at genopbygge flåden, der var taget af englænderne i 1807), derfor tog Hans til Sverige, købte et hus, rev det ned, fragtede al materialet til Aalsgaard og genopførte det vest for faderens hus. Det Schimmelmannske Fideikommis var sikkert ikke kede af at få to fæsteafgifter for det samme grundstykke.

Christian Bernhard Severin Berthelsen (1839-1909): Fisker Riffs hus i Aalsgaard. Parti fra et fiskerleje med figurer, udateret.
Peter Johan Raadsig (1806-1882): Nordsjællandsk kystparti med en mor med sine småbørn, der afventer faderens hjemkomst fra Sundet. 1867.
Frederik Christian Lund (1826-1901): Parti fra et fiskerleje. Ved Riffs Rende, 1867.
Marie Vilhelmine Bang (1848-1932): Parti fra Aalsgaard, 1875.
Olaf Viggo Peter Langer (1860-1942): Lys sommeraften i Aalsgaard, 1919.
Fritz Stæhr-Olsen (1858-1922): Aalsgaard, 1919.
Peder Mørk Mønsted (1859-1941): Der bødes garn i Aalsgaard. Fisker Lauritz Riff bøder sit garn på gårdspladsen bag det rødkalkede bindingsværkhus, 1933.
Peder Mørk Mønsted (1859-1941): En blomstrende have i Aalsgaard, udateret.
Olaf Voggo Peter Langer (1860-1942): Gadeparti fra en dansk landsby, udateret. Midt i billedet ses en stor hvid rose, den optræder på andre billeder af Riffs hus. Rosen gik til i en af de strenge krigsvintre, men aflæggere blev reddet inden da, så der stadig er “børn” af denne rose i Aalsgaard.
Carl Heinrich Bloch (1834-1890): I badetimen. En ung pige banker på vinduet i et fiskerhus, 1884.
Georg Saligman: Et hus i Aalsgaard, udateret.
Henrik Riff i køkkendøren. Foto: Svend Engelbrechtsen, 1984.
Henrik Riff (1904-1985): Huset set fra haven, 1928.

Stranden

De nærmeste omgivelser ved Riffs huse, stranden, bådene, nedgangen langs renden, vestre- og østre landing var et yndet motiv for mange malere.

P. C. Skovgaard, Stranden ved Hellebæk, 1858
Peter Johan Raadsig (1806-1882): Stranden ved Aalsgaard med optrukne fiskerbåde, 1855.
Christian Frederik Emil Eckardt (1832-1914): Udsigt fra den nordsjællandske kyst med udsigt mod Kullen, udateret.
Jørgen Roed (1808-1888): Hellebæk, kysten ved Aalsgaard, 1853.
Carl Ludvig Bille (1815-1898): Kystparti fra Hellebæk, 1867.
Thorvald Brendstrup (1812-1883): Parti fra fiskerlejet Aalsgaard, 1838.
Frederik Christian Jacobsen Kiærschou (1805-1891): Parti af fiskerlejet Aalsgaard ved Hellebæk, 1885.
Peter Mørch Christian Zacho (1842-1913): Kysten ved Hellebæk, 1892.
Isak Louis Napolion Jensen (1858-1908): “Strandbillede. Motivet er Riffs badehus, Hellebæk”, 1892.
Emil August Theodor Wennerwald (1859-1934): Kystparti med badende drenge, 1894.
Olaf Viggo Peter Langer (1860-1942): Hellebæk Kirke set fra Riffs Rende, 1921.