Artikler


Hellebæk i ældre tid

Dette er den første samlede fremstilling af Hellebæks historie skrevet af amtsforvalter Victor Thalbitzer (1880-1970), han var af gammel Helsingørslægt, og havde siden sin ungdom interesseret sig for egnens historie.


Dødsfesten for Schiller i Hellebæk 1791

Grev Ernst v. Schimmelmann var for sine samtidige en betydelig støtte for kunst og videnskab. En af hans nærmeste i omgangskredsen var digteren Jens Baggesen, og de var begge meget optaget af den store tyske digter Friederich v. Schiller, så da de under forberedelsen til at fejre digteren erfarede at han var død, blev der i stedet afholdt en tre dage lang dødefest på Hellebækgård. Læs her Baggesens levende beskrivelse af forløbet.


Manden i Fuglefængerhuset

Indtil 1807 blev geværerne fra Kronborg Geværfabrik transporteret ad søvejen til Arsenalet i København, men nu blev det for usikkert, så det blev besluttet at transporten skulle gå over land. Historien “Manden i Fuglerfængerhuset” fortæller om Johannes Jensens trængsler med transporten.


En folkloristisk bemærkning til fru Heibergs erindringer

I sommeren 1847 var ægteskabet Johanne og Johan Heiberg på ferie på Hellebæk Kro. På sine spadsereture i omegnen træffer Johanne Herberg Gamle Ane, som hun finder meget fascinerende og hvis overtro hun bruger i sin vaudeville ”En Søndag på Amager”.


Espingolen i den danske hær

Erik Housted er bosiddende i Sønderborg og har siden 1971 skrevet om dansk maritim-, militær- og lokalhistorie med særlig vægt på 1600-, 1700- og 1800-tallet og med fokus på Amager og Fredericia.
Erik Housted skriver om nærværende beretning:
Historien om espingolen blev til i begyndelsen af 2017 som en lille opgave fra Historiecenter Dybbøl, hvor vi i vintersæsonen havde et seminar for de ansatte og de mange frivillige guider o.l. Her blev forskellige emner med relation til Dybbøl fremlagt og diskuteret.
Jeg havde ikke i forvejen nogen detaljeret viden om espingoler, så historien bygger på, hvad jeg kunne finde i mine egne reoler og på internettet. Historien er ikke publiceret som sådan – den er alene udsendt til Historiecentrets folk og til andre særlig interesserede.


Nordskovgaard 1802-1986

Anders Møller tidligere bestyrelsesmedlem i Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening og gammel Skorpe fortæller om Nordskovgårds historie i Helsingør Museumsforenings blad.