Hammermøllen

Hammermøllen var en del af det store fabrikskompleks Kronborg Geværfabrik. Fabrikken bestod af 8 vandmøller, alle drevet af Hellebækken. Der var tre forskellige typer: hammermøller, boremøller og slibemøller. Alle huse i Hellebæk var beboelse og værksteder. Kronborg Geværfabrik blev nedlagt i 1870. Herefter blev Hammermøllen udelukkende brugt til beboelse.

Tidligere ejerskab

Hammermøllen blev bygget i 1765 af Stephan Hansen. Han solgte virksomheden til staten samme år. I 1768 købte finansmanden baron Heinrich Carl v. Schimmelmann Kronborg Geværfabrik og Hellebækgård. I 1781 overgik ejerskabet til Det Grevelige Schimmelmannske Fideikommis.

Ved Lensafløsningen i 1930 blev Hellebæk Gods oprettet. Det bestod af Fideikommisets ejendomme i Hellebæk og Ålsgårde. Ejerkredsen var de adelige familier v. Baudissin, v. Löwenstern og Schimmelmann. Efter Besættelsen overgik Hellebæk Gods og dermed også Hammermøllen til staten.

Hammermøllen. Foto: Louise Thomsen, ca. 1860

Hammermøllens nye historie

Bygningen forfaldt mere og mere og var i slutningen af 1950’erne knapt egnet til beboelse. Der var planer om at rive den ned. En kreds af lokalhistorisk interesserede personer foretog arkæologiske udgravninger udenfor og inde i bygningen. 

Udgravning i Hammermøllens smedje. Foto: Svend Engelbrechtsen, 1964

Der blev fundet rester af malekarm og hammerværk, og således var det muligt at foretage en rekonstruktion.

Arbejdsdag på Hammermøllen. Foto: Svend Engelbrechtsen, 1981