Bymodel 1823

På 1. sal i Turbinehuset er der en model i 1:300 der viser Hellebæk og en del af Aalsgaard.

Modellen er udført i måleforholdet 1:300 ligesom Helsingør bymodel. Året 1823 er valgt på grund af de mange oplysninger brandtaksationen fra dette år kunne give.
Vi har dog ikke slavisk holdt os til dette årstal, idet bl.a. Proberhuset fra 1847 og Hellebæk kirkegård fra 1852 er medtaget.

Bymodellens tilblivelse

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening havde længe næret ønske om, at få udført en bymodel af den gamle fabriksby, Hellebæk. I 1989 gjorde det lokale arbejdsmarkedsnævn det økonomisk muligt, at denne drøm kunne gå i opfyldelse.

Modellen viser, hvorledes byen så ud i 1823, da vandkraften udgjorde livsnerven for fabrikssamfund, Kronborg Geværfabrik.

Hammermøllen

Det lykkedes også at få en væsentlig del af fiskerlejet Aalsgaard med. (Oplysningerne vedrørende Aalsgaard er fra 1856).

Strømpefabrikken, Majorgården

Projektet blev ledet af Knud Bruhn. Vagn Kieler og Svend Engelbrechtsen har som konsulenter bidraget med arbejdstegninger, kortmateriale og fotos.

Stephan Hansens boremølle

Senere blev arkitekt Ellen Williams knyttet til opgaven og udførte et stort arbejde med de resterende tegninger og studier af brandtaksationen fra 1823. Ellen Williams havde i løbet af 1980erne opmålt mange af de gamle huse i Hellebæk og samlet dette materiale i “Huse i Hellebæk”, udgivet af Helsingør Kommune og Miljøministeriet.

Fra søsiden

Endvidere var fotografen Louise Thomsens fotos helt tilbage fra 1864 til stor hjælp. Mølleeksperten Anders Jespersen bistod med oplysninger om typerne på møllehjulene på de i alt syv vandmøller, der var etableret langs Hellebækken på dens vej fra Bondedammen til Øresund. Arbejdet med modellen stod på i over to år og havde, foruden de nævnte personer, mange dygtige medarbejdere.

Fabriksbroen Hellebæk

Den 26. august 1992 kunne Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening invitere til indvielse af bymodellen i Turbinehuset ved Bondedam.