Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening

Foreningens formål

Indsamling af genstande og billedmateriale fra historisk til nyere tid til belysning af bl.a. det gamle Hellebæk-Aalsgaard i almindelighed og Kronborg Geværfabrik og fiskerlejet Aalsgaard i særdeleshed.

Bevarelse af bygninger og særprægede bymiljøer, herunder vedligeholdelse og drift af den restaurerede Hammermølle, Turbinehuset og Proberhuset, samt eventuelt andre lejede bygninger til museumsdrift.

Afholdelse af udstillinger, foredrag, udgivelse af årbøger m.v. til belysning og styrkelse af interessen for foreningens arbejde samt til støtte af dens økonomi.

Foreningens historie

I 1961 blev Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening stiftet med det formål at restaurere bygningen og genetablere vandhjul og hammerværk.

Efter mange års arbejde med frivillig og professionel arbejdskraft og med økonomisk støtte fra offentlige kasser og private fonde, kunne det færdige arbejde fejres med genindvielse af Hammermøllen i 1982.

I dag er Hammermøllen åben for offentligheden for at formidle historien om Hellebæk og Aalsgaard og ikke mindst Kronborg Geværfabrik. Ud over en velbesøgt café er her også museum og arkiv.

Hammermøllens museum

Foreningens virke

Udover Hammermøllen vedligeholder og driver Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening også Proberhuset og Turbinehuset.

Hammermøllen

Proberhuset, opført i 1847, er verdens ældste hus specielt indrettet til afprøvning af geværløb.

Proberhuset

I Turbinehuset med Hellebæk Vandkraftværk findes på 1. sal en bymodel af Hellebæk anno 1823. Begge huse kan besøges ved rundvisning og byvandring, som bestilles via hjemmesiden.

Turbinehuset

Hvert år udgiver foreningen en egnshistorisk beretning, der uddeles til medlemmerne.

Historisk arkiv

Lokalhistorisk arkiv for Hellebæk og Aalsgaard

Arkivet findes på Hammermøllen i Hellebæk, på 1. salen over selve smedjen.

Arkivet indsamler og opbevarer arkivalier, genstande og billedmateriale fra historisk til nyere tid, der kan belyse bl.a. det gamle Hellebæk-Aalsgaard i almindelighed, Kronborg Geværfabrik og fiskerlejet i Aalsgaard.

Åbningstid: Torsdag kl. 13.30 – 16 undtagen i juli og på helligdage, eller på forespørgsel, send mail til: arkiv@hammermoellen.dk.

Telefon: 4921 8972, besvares kun i åbningstiden.
Mail læses og behandles løbende.

Arkivets materiale er registreret digitalt. Registreringen foregår på onlinedatabasen Arkibas, som er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og har mere end 580 arkiver som brugere.

Arkivet registrerer alt materiale, arkivalier, billeder, plakater, tegninger, kort, malerier og genstande, derudover findes f.eks. også registrering af husnavne. Alt er tilgængeligt på arkiv.dk.

Tilgangen til registreringerne fra Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening findes her. Er der et bestemt emne, du er interesseret i, skriver du det i søgefeltet øverst på siden. Rigtig god fornøjelse med at se hvad der gemmer sig i vores arkiv.

Besøg

Rundvisning

  • Voksne: kr. 50,- (min. kr. 500)
  • Børn ifølge med voksne: Gratis
  • Skoleelever ifølge med en lærer: Gratis
  • Rundvisning afregnes kontant med rundviseren eller med MobilePay: 58132

Nøgle til Turbinehuset lånes i cafeen.

Gæster til smedje, udstilling og Turbinehus anmodes om frivilligt bidrag til den løbende drift. Bidrag lægges i bøsserne ved smededør eller i våbenudstillingen. Eller indbetales pr MobilePay: 58132.

Ved særlige spørgsmål kan Niels Furu kontaktes på tlf: 2127 8749, e-mail: rundvisning@hammermoellen.dk.

Bliv medlem

For at kunne drive denne omfattende virksomhed har foreningen brug for en stabil medlemskreds.

Medlemskab dækker en husstand og koster 300 kr. om året.
Kontakt vores medlemsansvarlige, Neel Skouborg på tlf. 3164 6415 eller e-mail: medlem@hammermoellen.dk eller brug MobilePay 58132
Skriv : Indmeldelse.

HUSK: Skriv din postadresse og tlf.nr.

Bestyrelse

Formand: Henrik Sørensen, hs@vidabyg.dk, 2145 7826

Næstformand: Morten Steen Petersen, msp_sp@webspeed.dk, 4241 8320

Kasserer: Gerda Brøgger, gerda.broegger@stofanet.dk, 4041 2690

Sekretær: Nils Hilbard, hilbard@icloud.com, 2139 0007

Medlemsansvarlig: Neel Skouborg, neel@skouborg.dk, 3164 6415

Arkivleder: Lene Østergaard, leneostergaard59@hotmail.com, 4022 4424

Ansvarlig for rundvisninger: Niels Chr. Furu, nielscfuru@gmail.com, 2127 8749

Suppleant: Casper Schmidt, 2497 3513

Suppleant: Janus Kyhl, jky11@helsingor.dk, 2812 8080

Vedtægter

Kontaktinfo

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening
Bøssemagergade 21
3150 Hellebæk

Mail: hammermoellen@hammermoellen.dk

CVR. Nr.: 39 05 15 75